VÕÕRANDUMINE FotoFest 2021

Pärnu City Gallery at the Town Hall, Uus tn 4. Curators: Marian Kivila, Jan Leo Grau. Participating artists: Arne Maasik (EST), Nikolay Karabinovych (UKR), David Williams (USA), Susanna Salama (FIN), Paulius Šliaupa (LIT / BEL), Maiu Laanberg (EST), Jan Leo Grau (EST) and others.

There are many glances at the possible forms of alienation: Finnish artist Susanna Salama presents an autobiographical series on loneliness in the exhibition. Living as a single mother in the middle of Finland’s native forest, 60 kilometers away from civilization, she has recorded her personal feelings through photographs through the image of a house as a metaphor reflecting the jungle psyche. Ukrainian artist Nikolay Karabinovych with his photo series and sound installation “The voice of thin silence” touches on the familiar theme of deportation and tells the story of his great-grandfather through place, time and sounds, having visited the deportation site more than 70 years later. In a slightly more humorous key, New York photographer David Williams tells the story of stereotypes and their alienation. Over the years, he has photographed men and their cats, trying to break the gender-discriminatory stereotype of cat aunts and referring to masculinity as a constructed trait. In addition to the mentioned artists, a photo wall illustrating the lockdown has been set up in one of the rooms of the Town Hall, where individual pictures have been collected from photographers from all over the world who have captured the current era through portraits and empty urban landscapes.

Pilke võõrandumise võimalikele vormidele on mitmeid: Soome kunstnik Susanna Salama esitleb näitusel autobiograafilist seeriat üksindusest. Elades üksikemana keset Soome põlismetsa, 60 kilomeetrit eemal tsivilisatsioonist, on ta fotode kaudu üles tähendanud oma isiklikud tundmused läbi maja kujundi kui jungiliku psüühet peegeldava metafoori. Ukraina kunstnik Nikolay Karabinovych oma fotoseeria ja heliinstallatsiooniga “The voice of thin silence” (Õhukese vaikuse hääl) puudutab meilegi tuttavat küüditamise temaatikat ning räägib oma vana-vanaisa loo läbi koha, aja ja helide, olles ise küüditamise asupaika enam kui 70 aastat hiljem külastanud. Pisut humoorikamas võtmes esitab New Yorgi fotograaf David Williams loo stereotüüpidest ja nendest võõrandumisest. Aastate jooksul on ta pildistanud mehi ja nende kasse, püüdes murda sooliselt diskrimineerivat stereotüüpi kassitädidest ning viidates maskuliinsusele kui konstrueeritud omadusele. Lisaks mainitud kunstnikele on Raekoja ühte ruumi sisse seatud lockdown‘i illustreeriv fotosein, kuhu on kogutud  üksikuid pilte fotograafidelt üle maailma, kes on jäädvustanud praegust ajastut läbi portreede ja tühjade linnamaastike. 

Information about Pärnu Fotofest 2021 can be found here 

Gallery name: Pärnu Linnagalerii

Address: Uus tn 4, Pärnu

Opening hours: Tue-Fri 11:00 — 17:00, Sat 11:00 — 14:00

Open: 21.01.2021 — 13.02.2021