Nikolay Karabinovych – From sea to sea

Nikolay Karabinovych vo svojom diele spochybňuje kategórie miesta a času. Skúma premenlivé identity post-socialistickej východnej Európy, nový nacionalizmus a protiklady historických naratívov.

Významnou súčasťou jeho tvorby je práca so zvukom. Vytvára si hudobný archív, ktorý je chápaný ako významný antropologický zdroj. Často spolupracuje s hudobníkmi a divadlom. Prostredníctvom analytickej, konceptuálnej alebo intervencionistickej taktiky, sa obvykle odkláňa od historického výskumu a prístupu ku kolektívnej a osobnej pamäti. Dva z jeho projektov prezentovaných v Galérii HIT sú založené na tragickej histórii umelcovej rodiny, ako svedectve prepojenia individuálnej histórie s tou globálnou. Obidva príbehy sú o utláčaní menšín a brutálnom zásahu hegemonických síl. Názov výstavy, From Sea to Sea (Od mora k moru), odkazuje na hegemonické predstavy minulých čias, ktoré sú prítomné v populárnych balkánskych piesňach v Srbsku, Turecku a Bulharsku aj v iných krajinách ako pozostatok snov o veľkom národnom impériu.

Nikolay Karabinovych sa narodil v Odese na Ukrajine v roku 1988, žije v Gente v Belgicku a študuje na HISK Higher Institute for Fine Arts (Vyššia škola výtvarných umení). Vybrané samostatné výstavy: 2019: Сabinet of Neue Judische Kunst (Kabinet nového židovského umenia), Noch, Odesa, Ukrajina; It seemed that something would happen (Zdalo sa, že sa niečo stane), Múzeum moderného umenia, Odesa, Ukrajina. Vybrané skupinové výstavy: 2019: Spring (Summer, Fall, Autumn) of Nations, BWA, Tarnow, Poľsko; Ain’t nobody’s business (Nie je to nikoho vec), PinchukArtCentre, Kyjev, Ukrajina. 2018: The Human Condition (Ľudský stav), Jewish Museum and Tolerance Center (Židovské múzeum a centrum tolerancie), Moskva, Rusko; Learning From a Good Neighbour 1918-2018 (Poučenie od dobrého suseda), Pasinger-fabrik, Mníchov, Nemecko. Bol členom kurátorského tímu na 5. Bienále Odesa.

www.galeriahit.com
www.karabinovych.com

Source: artyoucaneat.sk