Diskusia s Nikolayom Karabinovychom

Pozývame Vás na diskusiu s ukrajinským umelcom Nikolayom Karabinovychom a kurátorkou Lýdiou Pribišovou o umeleckej autonómii, o imitačných praktikách, o južných vetroch a o situácii v súčasnom umení na Ukrajine.

Diskusia je sprievodným podujatím výstavy From Sea to Sea v Galérii Hit. https://www.facebook.com/events/406438543393146/

Diskusia sa bude konať v anglickom jazyku, v budove VŠVU na Hviezdslavovom námestí 18, Bratislava, v miestnosti č.135.

S podporou verejného financovania od Fondu na podporu umenia a Ars Bratislavensis.

We would like to invite you to a discussion with Ukrainian artist Nikolay Karabinovych and curator Lýdia Pribišová on artistic autonomy, on practices of imitation, on the southern winds and on the situation in contemporary art in Ukraine.

The discussion is an accompanying event of the From Sea to Sea exhibition at the Hit Gallery: https://www.facebook.com/events/406438543393146/

The discussion will be held in English language, at the VŠVU building at Hviezdslavovo namesti 18, Bratislava, room no.135.

With the support of public funding from the Slovak Art Council and Ars Bratislavensis.