Carpet`s Pattern

CARPET`S PATTERN: 15 Dec @ 19.00

Nikolay Karabinovych (UKR)
Conny Blom (SWE)
Mădălina Găceanu (RO)
Džiugas Šukys (LT)
Sinasi Gunes (TU)

Curator: Alexandru Muraru

 

Fb event

Memory is the source of self knowledge; the mystical aura of the present will later be negotiated in the future; conscience emanates from itself, for itself. Motivation explained by urgent needs justifies cruelty. The decision-making factors become incomprehensible when extrapolated; coagulation of desires under the oppression of necessity legitimizes malignant manifestations that will become chronical. The need for adhesion is a purpose in itself, a millennial remnant of the biological evolution modeled by environment; it goes beyond the barriers of operational cooperation aimed at ensuring survival- old organic constructs become synthetic- anachronistic ideologies. Perpetual propagation of circles, heaps that intercourse, dominates, change, love, and kill one another. The crowd becomes individual- unanimity. Ignorance is the symptom of satisfying the essential minimum and the blanket that ensures deep sleep, where the dream of one is the reality of another. Inequality creates barriers and vice versa. It is necessary to search for a common language. We are the same, we feel the same- the environment defines the absorption of information bounded by context and biology, on which the human being is structured.


Sursa proceselor de conștiință este amintirea; aura mistică a prezentului, va fi mai târziu negociată de viitor; conștiina se emană de la sine, către sine. Motivația explicată de nevoia urgentă își justifică cruzimea. Factorul decizional devine neînțeles când e extrapolat; coagularea dorințelor sub opresiunea necesității legitimează manifestări maligne ce se cronicizează. Nevoia de adeziune e un scop în sine, o rămășiță a mileniilor de evoluție biologică modelată de mediu; ea depășește barierele cooperării în scopuri operaționale, menite să asigure supraviețuirea- constructe organice vechi devin sintetice; ideologii anacronice. Propagare perpetuă de cercuri, grămezi ce se întrepatrund, se domină, se schimbă, se iubesc și se ucid. Mulțimea devine individ, unanimitate. Ignoranța este simptomul satisfacerii minimului esențial și pătura care asigură somnul adânc, unde visul unuia este realitatea altuia. Inegalitatea crează bariere și vice versa. Se impune căutarea limbajului comun. Suntem la fel, simțim la fel- mediul definește absorbția informației marginită de context și de biologicul pe care se structurează ființa umană.

Alexandru Muraru